Navigácia: KNIZNY-WEB >

Mařatkova gastroenterologie

Značka: Univerzita Karlova

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Medicína | Medicína - ostatné

Popis:

Dvousvazková Mařatkova gastroenterologie je koncipována jako profilová učebnice gastroenterologie a hepatologie. Jde o původní a komplexní učebnici encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Cílem autorů bylo navázat na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii. Obor se však od jejího vydání v roce 1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě promítlo do koncepce a obsahu předkládané publikace, která reflektuje: *jasnější pochopení základních mechanismů onemocnění na buněčné, genetické a molekulární úrovni; *jasnější porozumění patofyziologii gastrointestinálních nemocí a onemocnění jater; *zavedení četných diagnostických testů a postupů, z nichž mnohé nahradily klasické metody; *kombinace diagnostické a terapeutické endoskopie; *farmakologický vývoj nových léků na stavy, které dříve nebylo možné farmakologicky léčit. Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální transplantaci mikrobiomu, o imunologii a nových poznatcích molekulární genetiky v gastroenterologii. Některé kapitoly mají výrazný mezioborový přesah zabývají se nemocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léčbu v klinické praxi. Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace. Součástí knihy je její elektronická verze, která obsahuje: *kompletní text Mařatkovy gastroenterologie obohacený o interaktivní prvky s možností vyhledávání; *nástroje pro psaní poznámek, podtrhávání textu a pořizování výpisků; *videa prezentující diagnostické metody a operační výkony; *testové otázky, které prověří znalost přečtené kapitoly; *rozšířené seznamy literatury k jednotlivým kapitolám; *pravidelné aktualizace textu i doprovodných materiálů. Jsme přesvědčeni, že Mařatkova gastroenterologie bude patřit mezi nejdůležitější učebnice oboru a bude užitečná pro mediky, zdravotníky, gastroenterology a všechny, pro něž je gastroenterologie a hepatologie součástí klinické praxe.
Parametre:

Autor:Miroslav Zavoral

Cena:
312.55 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ