Navigácia: KNIZNY-WEB >

Boží bojovníci - audiokniha

Značka: Tympanum

Kategória: Audioknihy | Beletria | Historické romány

Popis:

Nastal rok páně 1427. Papež Martin V. vydal bulu Salvatoris omnium, ve které proklamoval nutnost další křížové výpravy proti českým kacířům. Kruciáta překročila hranice, ale boží bojovníci se bez boje vzdát nemíní ... stejně tak naši hrdinové. V druhém díle trilogie mladý šlechtic Reinmar z Bělavy pokračuje v pátrání po vrahovi svého bratra Peterlina, zdokonaluje se v lékařském umu, rovněž pak čarodějném. Věnuje se také, pokud zrovna nezpytuje svědomí v žaláři nebo se neúčastní krutých bojů na straně kališníků, i něžnému pohlaví. Společně se svým přítelem Šarlejem hledají cestu, jak pomocí magie vrátit jejich záhadného druha Samsona zpět do jeho světa. Ale šíří se zvěsti. Temné zvěsti. A jsou stále blíž, stejně jako tajemný šedý pták zedníček, kterému se ve Slezsku říká pomurnik... Volání černých jezdců: Adsumus! se opět rozléhá krajinou. A přináší smrt. Tympanum vydává kompletní Husitskou trilogii.
Parametre:

Autor:Andrzej Sapkowski

Cena:
31.25 EUR s DPH
Naspäť

...
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ