Knižný web

Navigácia: KNIZNY-WEB > Knihy > Odborná a populárno-náučná literatúra > Právo > Občianske právo >

Kategórie (1):

Produkty v kategórii Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo (127) :
Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie)

Značka: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 187.06 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občiansky zákonník pre prax Komentár

Značka: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 160.55 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Civilný sporový poriadok . Komentár (2. vydanie)

Značka: Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 141.55 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občanský zákoník, sv. I, 2.vyd. - komentář

Značka: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 131.10 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občanský soudní řád Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů

Značka: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 83.50 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občiansky zákonník - Veľký komentár 1. Zväzok. 3. aktualizované vydanie

Značka: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 76.00 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Zmluvy o prenechaní veci na užívanie - S komentárom

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 75.05 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok - 2. vydanie

Značka: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 75.05 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Civilný sporový poriadok - Komentár - 2. vydanie

Značka: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 74.77 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok

Značka: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 69.35 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok

Značka: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 69.35 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok

Značka: Eurokódex

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 69.35 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Civiliný sporový poriadok. Stručný komentár / Civiliný sporový poriadok. Judikatúra (2 zväzky)

Značka: Eurounion

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 65.55 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna a...

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 52.25 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Civilné právo procesné

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 46.06 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občianske súdne konanie

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 42.75 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Cenné papíry v novém občanském zákoníku, komentář

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Nájem a pacht v novém občanském zákoníku - Komentář § 2201-2357

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku - Komentář

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.75 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů - 2. vyd., komentář

Značka: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 39.12 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Ochrana spotrebiteľa - Judikatúra

Značka: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 38.95 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Věci v právním smyslu

Značka: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 36.57 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Občanský soudní řád Exekuční řád

Značka: Wolters Kluwer

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 36.18 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Věcná břemena v novém občanském zákoníku

Značka: C. H. Beck

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 35.28 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Pozemky, stavby, byty

Značka: Elist

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 32.30 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch

Značka: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 32.30 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov

Značka: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 31.35 EUR s DPH

Kúpiť | Detail

Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch

Značka: Iuris Libri

Kategória: Knihy | Odborná a populárno-náučná literatúra | Právo | Občianske právo

Cena: 31.35 EUR s DPH

Kúpiť | Detail
Stránky
...Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ